Search for content, post, videos

Da li je konačno došao kraj upotrebi antibiotika?

zloupotreba antibiotika

Antibiotici su efikasno sredstvo za tretiranje tkiva koje je bakterijski kontaminirano. Međutim, široka upotreba antibiotika u medicini i poljoprivredi dovela je do rezistencije bakterija. Svetska zdravstvena organizacija je upozorila da se čovečanstvo ubrzano približava postantibiotskoj eri.

Vremenu u kom upotreba antibiotika neće biti efikasna u borbi protiv bakterija.

Sada se podstiču istraživanja koja kombinuju metale i organske kiseline, kao održivu alternativu antibioticima. Jedno takvo istraživanje se vrši na Institutu za tehnologiju u Izraelu. Vođa tima je asistent profesor Oded Levinson, predavač na medicinskom fakultetu, a prve rezultate istraživanja su objavili u časopisu Nature Scientific Reports.

Brojne alternative antibiotika su već testirane od strane istraživača širom sveta. Uglavnom, bez nekih epohalnih rezultata. Ali, istraživanje koje vodi profesor Levinson se zasniva na upotrebi metala poput srebra, cinka i bakra (koji su korišćeni u drevnom Egiptu i antičkoj Grčkoj za lečenje infekcija i čišćenje vode za piće) i organskih kiselina.

metali i kiseline umesto antibiotika

metali i kiseline umesto antibiotika

Tokom svog istraživanja profesor Levinson i njegov tim su kombinovali organske kiseline sa metalima. Utvrdili da je kombinacija izuzetno efektna u borbi protiv patogenih bakterija poput salmonele i kolere.

Ono što uspeh ovog istraživanja čini većim jeste činjenica da mešavina metala i organskih kiselina eliminiše i bakterije koje napadaju poljoprivredne kulture kao što su paradajiz, dinje i jabuke.

“Kombinacija ove dve supstance je efektnija nego kada biste ih koristili odvojeno”, izjavio   je profesor Levinson. “Ovaj zlatni par, koji smo nazvali sinergističkom inhibicijom, omogućava korišćenje ekstremno malih količina metala i organskih kiselina, u borbi protiv bakterija. Takođe, za razliku od antibiotika, zlatni par ne remeti crevnu floru, ukoliko ga koriste ljudi i životinje. “