Search for content, post, videos

Kako da prepoznate nezdravu vezu koja ima potencijal da preraste u nasilje i zlostavljanje

zlostavljanje
zlostavljanje

nezdrava veza

Zlostavljanje pogađa sve tipove žena bez obzira na dob, obrazovanje, ekonomski status, kulturu, seksualnu orijentaciju ili telesno stanje. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama otkrivamo kako prepoznati nezdravu vezu, nasilničko ponašanje, tehnike manipulisanja žrtvom, kao i šta možemo učiniti kada osoba u našoj blizini ima problema s nasilnikom.

KAKO PREPOZNATI IMATE LI NEZDRAVU VEZU?


1. Partner je ljubomoran i posesivan, ne dopušta da imate prijateljice, stalno vas proverava, ne prihvata činjenicu da želite s njim prekinuti vezu ili brak;

2. Pokušava da vas kontroliše, želi donositi sve odluke, ne uvažava vaše mišljenje;

3. Brinete se oko toga kako će reagovati na ono što kažete ili napravite, preti vam;

4. Okrivljuje vas za loše ponašanje, govori da ste ga vi isprovocirali, naterali ga da se tako ponaša;

5. Prisiljava vas na seksualne odnose i nasilan je tokom odnosa;

6. Svađa se, brzo izgubi kontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem;

POSTOJE LI NEKE NAZNAKE DA JE OSOBA NASILNIK?

Ova ponašanja ne moraju nužno ukazivati na zlostavljačko ponašanje, ali važno je obratiti pažnju ako osoba ima sledeće karakteristike:

1. Brzo ulazi i izlazi iz veze;

2. Može biti vrlo šarmantan i činiti se savršenim;

3. Insistira da se ne bavite nikakvim dodatnim aktivnostima i ne provodite vreme s drugim ljudima osim s njim;

4. Kritikuje vaš izgled i omalovažava vas;

5. Ljubomoran je i posesivan;

6. Njegovo ponašanje i reči nisu u skladu;

KAKO NASILNIK MANIPULIŠE ŽRTVOM?

  1. Preti samoubistvom ako ga žrtva ostavi;

2. Preti da će ubiti žrtvu, decu ili osobu koja joj je savetovala da ga napusti;

3. Preti da će oduzeti žrtvi pravo na starateljstvo;

4. Uznemirava žrtvine prijateljice i članove porodice;

5. Pali predmete po kući koje su žrtvi od sentimentalne vrednosti;

6. Plače i govori da ne može živeti bez žrtve;

7. Obećava da će potražiti pomoć;

8. Naglo postaje pobožan;

9. Obećava da će je prestati zlostavljati, prestati piti i drogirati se;

ŠTA MOŽETE URADITI ZA OSOBU KOJA TRPI NASILJE?

  1. Pružite joj podršku, slušajte, verujte i ne osuđujte je, i tako joj pokažite da nije sama;

2. Dajte joj vremena da sama donosi odluke, ne govorite joj šta da radi, i ne silite je da se ne vraća nasilniku;

3. Pustite joj neka govori o lepim trenucima veze, ne napadajte je što ostaje s nasilnikom;

4. Pomozite joj da se fokusira na dobre stvari vezane uz nju i njenu decu, nemojte joj govoriti da bi trebala ostati s nasilnikom zbog dece;

5. Poštujte njenu privatnost, zadržite informacije za sebe ako vam je to zatražila;

6. Pomozite joj da nađe stručnu pomoć, raspitajte se o organizacijama civilnog društva ili institucijama koje joj mogu pomoći;

7. Pomozite joj da napravi plan bega;

8. Sigurnost je na prvom mestu, ako verujete da je u opasnosti, recite joj to i zajedno s njom, isplanirajte šta učiniti ako bude morala hitno pobeći, ne dovodite sebe u opasnost suočavajući se s nasilnikom;

9. Ohrabrite je da se pripremi za žurni odlazak od kuće, pomozite joj da pripremi stvari koje će joj biti potrebne kao na primer kreditne kartice, novac, bankovne izvode, pasoše, izvode iz matične knjige rođenih, lične dokumente, ključeve od stana, lekove, odeću, igračke za decu…;

ŠTA MOŽETE REĆI OSOBI KOJA TRPI NASILJE?

  1. Dajte joj jasnu poruku da za nasilje ne postoji opravdanje i da ono nikad nije u redu;

2. Da su njena sigurnost i sigurnost njene dece najvažniji;

3. Da ona nije kriva za nasilje već nasilnik;

4. Da ona ne može promeniti ponašanje nasilnika;

5. Izvinjenja i obećanja neće zaustaviti nasilje;

6. Da nije sama, i da nije luda;

7. Nasilje nije gubitak kontrole, već metoda kojom nasilnici kontrolišu druge;

8. Nasilje utiče na decu;

9. Nasilje je kažnjivo zakonom;

Može se dogoditi da ona zbog straha i zbunjenosti ne preduzme odmah nešto, ali budite uz nju i pomozite joj da prikupi snagu za donošenje važnih životnih odluka.